REGLAMENT DOLMEN TRAIL RACE 2017

 

Aquest reglament segueix les normes del Reglament de les Competicions de Curses de Muntanya de la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) que podeu llegir en el següent enllaç:

 

http://www.feec.cat/sites/default/files/Fitxers/competicio/reglaments/reglament%20curses_2013%20prov.pdf

 

ORGANITZACIÓ

 

L’organització de la cursa va a càrrec del Centre Excursionista Els Trencalossos i de Caranord Store, S.L., i compta amb la col·laboració d’altres entitats, empreses privades i organismes públics, entre els quals cal destacar la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, el Parc Natural del Montnegre-Corredor i l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

 

RECORREGUTS

 

La Dolmen Trail Race és una cursa de muntanya de tres recorreguts que recorren la Ruta Megalítica del Parc Natural del Montnegre-Corredor.

 

Els dos itineraris principals de la prova, un de 26,5 km que es podrà fer caminant o corrents, i un de 42,5 km en format Marató de Muntanya, tenen previst passar per diferents monuments megalítics del Parc amb l’objectiu de donar-ne a conèixer la seva història natural i humana.

 

Els recorreguts de 26,5 km i 15 km queden pràcticament circumscrits dins del recorregut de la marató de 42,5 km.

 

Dolmen Trail Race (DTR) de 42,5 km i 3213 m de desnivell acumulat

Dolmen Race (DR) de 26,5 km i 2280 m de desnivell acumulat

Montalt Race (MR) de 15 km i 1589 m de desnivell acumulat

 

TEMPS LÍMIT

 

DTR: 8 hores

DR: 8 hores

MR: 8 hores

 

DATA

 

Diumenge 21 de maig de 2017

 

INSCRIPCIONS

 

La inscripció es podrà fer a través del web de la cursa www.dolmentrail.com des d'on se us redirigirà al web de Runedia, responsable de gestionar les inscripcions i els pagaments.

 

Obertura d’inscripcions: 15 de febrer de 2017

Tancament inscripcions: 21 de maig de 2017

 

Nombre màxim de participants: 400

 

DORSALS

 

La recollida de dorsals de les 3 proves es farà el mateix dia de la cursa a la zona de Sortida / Arribada al Passeig Jaume Brutau a partir de les 7:30h.

 

També es podran recollir els dorsals el dissabte 20 de maig de 10:00h a 13:00h a la Sala d'Actes de la Biblioteca de Llavaneres (Carrer Closens, 65). Baixant la rampa a mà dreta (no és necessari entrar dins de la Biblioteca).

 

Preguem que tothom que pugui que acudeixi el dissabte 20 tant al briefing com a recollir els dorsals per tal de facilitar la recollida de dorsals el mateix dia de la cursa a tots aquells corredors/es que vinguin de fora.

 

BRIEFINGS

 

Dolmen Trail Race (DTR): dissabte 20 de maig a les 10:00h a la Biblioteca de Llavaneres (Carrer Closens, 65).

 

Dolmen Race (DR)dissabte 20 de maig a les 10:00h a la Biblioteca de Llavaneres (Carrer Closens, 65)

 

Montalt Race (MR)dissabte 20 de maig a les 10:00h a la Biblioteca de Llavaneres (Carrer Closens, 65)

 

CONTROLS I HORARIS DE SORTIDA

 

DTR (42,5 km): 21 de maig al Passeig Jaume Brutau (davant del CAP) a partir de les 08:30h.

 

DR (26,5 km): 21 de maig al Passeig Jaume Brutau (davant del CAP) a partir de les 08:45h.

 

MR (15 km): 21 de maig al Passeig Jaume Brutau (davant del CAP) a partir de les 09:00h.

 

TEMPS LÍMIT I TANCAMENT DE LES CURSES

 

DTR (42,5 km) a les 16:30h

DR (26,5 km) a les 16:30h

MR (15 km) a les 16:30h

 

CATEGORIES

 

Masculina i femenina

 

DTR (42,5 km): Sènior (de 18 a 50 anys) Veterà (a partir de 51 anys)

DR (26,5 km): Sènior (de 18 a 50 anys) Veterà (a partir de 51 anys)

MR (15 km): Sènior (de 18 a 50 anys) Veterà (a partir de 51 anys)

 

ENTREGA DE PREMIS

 

DTR (42,5 km) a les 13:30h

DR (26,5 km) a les 12:30h

MR (15 km) a les 11:00h

 

PARTICIPACIÓ

 

Per participar a la Dolmen Trail Race cal emplenar la fulla d’inscripció que trobareu al web de la Cursa i realitzar el pagament corresponent a través d’alguns dels mitjans que l’organització posa al vostre abast (Runedia i Carpa Fira de l'Esport).

 

Per poder prendre la sortida cal estar en possessió de la llicència anual vigent apta per a la competició expedida per la FEEC, la FEDME o altres federacions estrangeres adherides a la UIAA (Unió Internacional d'Associacions d'Alpinisme) o a la ISF (Federació Internacional de Curses de Muntanya). També podran prendre part a les curses els posseïdors de la tarja temporal de la FEEC i els esportistes federats a les federacions esportives que tinguin reciprocitat amb la FEEC (Triatló i Orientació) i les seves llicències siguin aptes per la competició.

 

A l’entrega del dorsal és obligatori presentar la llicència federativa i entregar un document de descàrrec de responsabilitat omplert i signat pel participant.

 

En cas de no disposar de cap d’aquestes llicències, l’organització expedirà una assegurança temporal per al dia de la cursa amb un cost de 3€.

 

L’edat mínima per a participar a la DTR de 42,5 km és de 18 anys. Podran participar-hi aquells esportistes que sense tenir-los els compleixin dins de l’any en curs.

 

Per a la resta de curses, DR i MR, l’edat mínima per a participar-hi serà de 16 anys. Els menors de 18 anys, emperò, hauran d'aportar a l'organització de la cursa una autorització dels pares o tutors a l'hora de fer la inscripció.

 

Per a la participació a qualsevol de les curses cal tenir una preparació física adequada i disposar de l’equipament necessari que ajudi a solucionar els problemes que us podeu trobar durant el recorregut.

 

Els participants han de ser conscients de la duresa del recorregut i tenir la preparació adequada. El treball de l’organització, en principi, no és ajudar a solucionar els problemes que puguin sorgir durant la cursa degut a les condicions climàtiques o problemes físics o mentals derivats d’un cansament extrem.

 

Està prohibit rebre ajuda externa o avituallament en el transcurs de la cursa fora dels llocs establerts per l’organització que coincidiran amb els avituallaments oficials de la cursa. Està prohibit anar acompanyat d’altres persones que no siguin participants inscrits a la prova.

 

PREUS DE LES INSCRIPCIONS

 

DTR Federats 36€

DTR No Federats 39€

DR Federat 25€

DR No Federat 28€

MR Federat 18€

MR No Federat 21

 

SEGURETAT I ASSISTÈNCIA MÈDICA

 

Al llarg del recorregut hi haurà diferents punts de suport, avituallament i control que estaran connectats amb la direcció de la cursa a través de walkie o de telèfon mòbil.

 

Un equip mèdic equipat amb ambulància estarà present durant tota la cursa. També posarem a disposició dels participans de kits per a petites lesions en els avituallaments principals amb l’objectiu de donar un suport addicional a l’equip mèdic de l’ambulància.

 

Els llocs de socors estan destinats a donar assistència a tots els corredors que ho necessitin ja sigui per ferida lleu o greu, lesió, hipotèrmia o cop de calor... Podran fer ús d’aquest servei presentant-se a un dels llocs de socors degudament senyalitazats en els mapes de la cursa i durant el recorregut, trucant al telèfon d’emergències facilitat per l’organització o bé demanant a un altre corredor que avisi el metge.

 

Tots els participacions estan obligats a oferir assistència o ajuda a qualsevol altre participant en perill que ho necessiti o ho demani.

 

S’ha de considerar que a causa del medi on es desenvolupa l’activitat i de la distància que hi pot haver d’un lloc a un altre, l’assistència mèdica pot trigar més de l’habitual. La seguretat de cadascú dependrà del material que es porti a la motxilla.

 

Qualsevol corredor que avisi l’equip mèdic haurà d’acceptar la valoració i decisió de l’equip mèdic que podrà optar per:

 

  • Retirar de la cursa (invalidant el dorsal) a qualsevol corredor no apte per a continuar en la mateixa.
  • Hospitalitzar a qualsevol corredor si el seu estat així ho demana.

 

El corredor haurà de fer-se càrrec de les despeses ocasionades per l’ús de qualsevol mitjà de seguretat o salvament excepcional que sigui utilitzat per socòrre’l o evacuar-lo. També es farà càrrec de la tornada des del lloc on ha estat evacuat. Dependrà del propi corredor la presentació de la reclamació a la seva companyia d’assegurança o federació per reclamar el cost de les despeses.

 

Els corredors han de mantenir-se sempre dins el camí senyalitzat. Qualsevol corredor que s’allunyi del recorregut senyalitzat no serà responsabilitat de l’organització.

 

TALLS HORARIS

 

Durant el recorregut hi haurà un límit de temps per passar els controls principals; aquests temps es cacularan per tal de poder finalitzar el recorregut en el màxim temps permès. No es permetrà continuar a qui superi aquest horari de tall. Els que vulguin seguir se’ls retirarà el dorsal i podran fer-ho, si volen, fora de la cursa i sota la seva responsabilitat.

 

RESPONSABILITAT

 

Els participants realitzen la cursa sota la seva responsabilitat, i sobre ells recau la decisió de prendre la sortida i realitzar la cursa.

 

Els participants eximeixen a l’organització de les reclamacions o demandes basades en suposades accions dels participants o de terceres persones que actuin al seu favor, així com les reclamacions o demandes resultants dels danys que puguin patir els participants i el seu material, inclosa la pèrdua o sostracció.

 

Els participants hauran de signar els documents requerits per evidenciar amb més claredat qualsevol apartat del reglament.

 

OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

 

Tots els participants tenen l'obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l'organització i dels jutges de la cursa. En cas de desobeir les directrius de seguretat indicades per l'organització, el corredor serà desqualificat de la prova.

 

Tots els participants tenen l'obligació d'assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.

 

Els corredors que decideixin retirar-se d'una cursa hauran de comunicar-ho a l'organització a través del control més proper al lloc de la retirada i passar per meta.

 

El corredor és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent visible el seu dorsal o fent ús del sistema de cronometratge que l’organitzador estableixi.

 

És responsabilitat dels participants portar l'equip i material adequat per a cadascuna de les curses. També és responsabilitat de cada participant l'haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar a les curses, així com del seu propi estat físic.

 

INFRACCIONS

 

Existiran tres tipus d'infraccions, lleus, greus i molt greus. Les infraccions lleus i greus es penalitzaran en temps des de 3 minuts fins a la desqualificació. Les molt greus, significaran la desqualificació immediata del corredor.

 

Sancions lleus i greus:

 

  1. Tallar o escurçar el recorregut sortint de l'itinerari indicat
  2. No portar el calçat adequat per a una cursa de muntanya o el material obligatori marcat per l'organització. 
  3. No portar el dorsal al pit, doblegat o retallat durant tota la cursa.
  4. Anticipar-se al senyal de sortida.
  5. Rebre ajuda externa fora dels llocs permesos (avituallaments).

 

Sancions molt greus:

 

a) Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut.

  1. Llançar deixalles, fora dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa.
  1. No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia i de respecte a la natura.
  2. Qualsevol desconsideració amb els jutges, membres de l'organització o participants de la cursa.

 

Serà motiu de desqualificació, finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament del control d’arribada, fixada per l’organització.

 

Serà motiu de desqualificació, passar pels controls de pas més tard de l’hora de tancament del mateix.

 

Serà motiu de desqualificació de qualsevol competició la ingestió de productes de dopatge.

 

INFORMACIÓ GENERAL

 

L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o ocasionar els participants, tot i que vetllarà i farà tot el possible per evitar-los.

 

L’organització es reserva el dret de modificar les bases del reglament, suspendre-les o modificar-les davant d’una eventualitat o per causes de força major.

 

En el cas de condicions meteorològiques adverses o per raons de seguretat, l’organització podrà suspendre la prova, modificar-ne el recorregut o variar els límits d’horari.

 

Tots els participants han de seguir les instruccions donades per l’organització.

 

 

En inscriure’s, els participants accepten sense reserves aquest reglament, l’ètica i la normativa de la cursa.